PROGRAM PEMBANGUNAN MAJALAH SEKOLAH DIGITAL 2018 (E-MAJALAH)

Page-1-(1).jpg

Page-2-(1).jpg

Program Pembangunan Majalah Sekolah Digital 2018 (“Program e-Majalah 2018”) merupakan inisiatif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (“MCMC”) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (“KPM”) di bawah inisiatif Komuniti Pintar dengan objektif untuk memberi pendedahan teknologi maklumat dan komunikasi (“ICT”) kepada pelajar dan guru dan untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi melalui penerbitan digital.

Agenda: