Pusat Internet

Pusat Internet  adalah inisiatif yang menyediakan perkhidmatan capaian internet jalur lebar secara kolektif di kawasan luar bandar dan pinggiran bandar. Pusat internet ini bertujuan sebagai platform transformasi tempatan untuk komuniti setempat bagi mempelajari ICT.

Terdapat 4 buah Pusat Internet di Lundu iaitu :
1. Kampung Tanah Hitam, Sematan;
2. Lundu;
3. Kampung Pandan dan
4. Kampung Stungkor Baru

Maklumat lanjut mengenai kemudahan yang disediakan oleh Pusat Internet, sila layari laman sesawang : pi1m.skmm.gov.my

 

lundu-5.jpg
Rajah 1: Kelas ICT di Pusat Internet Lundu