Pembangunan Keusahawanan dan Pelancongan

Pembangunan Pelancongan dan Keusahawanan ini melibatkan kerjasama di antara agensi berkaitan seperti MCMC, Kementerian Pelancongan Malaysia dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah untuk mempromosikan pelancongan dan keusahawanan di Lundu. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mempromosi modul latihan keusahawanan atas talian di PI1M dan Aplikasi atas talian.