Penambahbaikan Infrastruktur dan Liputan Telekomunikasi

Inisiatif ini menumpukan kepada peningkatan liputan 3G di kawasan berpenduduk di Daerah Lundu dan seterusnya memperluaskan liputan LTE di bandar Pekan Lundu.