Pembangunan Keusahawanan dan Pelancongan

Pembangunan Pelancongan dan Keusahawanan

Pembangunan ini melibatkan kerjasama sesama agensi berkaitan seperti MCMC, Tourism Malaysia dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah untuk mempromosikan pelancongan dan keusahawanan di Kota Belud. Antara aktiviti yang dijalankan adalah mempromosikan keusahawanan dalam talian melalui sesi latihan di PI1M dan membangunkan aplikasi mudah alih yang unik