Perluasan dan Penambahbaikan Perkhidmatan Pos

Peningkatan perkhidmatan pos memberi tumpuan kepada program seperti berikut:

(I) Alamat untuk Semua (AFA);
(II) Postman Pintar; dan
(III) POS on Wheels (PoW).