Sistem Pengurusan Banjir


Diperkenalkan dengan matlamat untuk memanfaatkan platform ICT dalam menguruskan bencana banjir. Sistem ini merupakan garis panduan kerja dan sistem pengurusan banjir yang meliputi pra-banjir, semasa banjir dan pengurusan selepas banjir. 
 

Pada 8 Ogos 2018, Sesi Penyerahan Pusat Kawalan Banjir Kemaman (KCC) dan Sistem Pengurusan Banjir (FMS) di bawah inisiatif Komuniti Pintar kepada Pejabat Daerah Dan Tanah Kemaman (PDTK) antara Puan Nor Akmar Shah Minan selaku Ketua Bahagian Komuniti Digital Dan Koordinasi Program, MCMC dengan YBrs. Tuan Haji Mohd Zahari Md Azahar selaku Pegawai Daerah Kemaman.