Penambahbaikan Infrastruktur dan Liputan Telekomunikasi

Pelbagai infrastruktur dan liputan telekomunikasi di Kemaman telah ditambahbaik sejak Kemaman terpilih menjadi daerah Komuniti Pintar.