Lab Inovasi Terbuka Kemaman (KOIL)


image010.jpg


Penubuhan pusat inovasi di Kemaman ialah sebuah program pemecut dengan dua objektif utama. Pertama, untuk memacu secara inovasi dalaman, kreativiti dan keusahawanan. Kedua, untuk memaksimumkan dan meneroka peluang lain di pasaran yang dapat dipermodalkan.

Untuk menghidupkan semula semangat masyarakat Kemaman dalam pemikiran kritikal dan inovatif serta memberi inspirasi kepada mereka dalam pembelajaran sepanjang hayat sambil mengambil peluang untuk memperbaiki status ekonomi mereka melalui keusahawanan, dan juga untuk memaklumkan kepada masyarakat bahawa KOIL dibuka kepada semua, Pusat Inovasi Kemaman (KIC) telah dijenamakan semula ke Makmal Inovasi Terbuka Kemaman (KOIL). Aktiviti kreatif dan inovatif ini dianjurkan di bawah kelab inovasi yang akan dibentuk di bawah bidang kuasa Pejabat Daerah Kemaman.
Kelab ini juga dijangka dapat menarik penyertaan daripada pelajar kolej dan pelajar sekolah, guru-guru, para belia, usahawan-usahawan, para pemimpin masyarakat dan banyak lagi dengan aktiviti yang dijalankan boleh memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan di KOIL.
 
Maklumat lanjut, sila layari laman web Makmal Terbuka Inovasi Kemaman