Majlis Perasmian Komuniti Pintar Kota Belud 2.0 
Agenda Keseluruhan Hari Komuniti Pintar Kota Belud 2.0 :
Senarai Penceramah :