Penyerahan Pusat Kawalan Banjir Kemaman (KCC) dan Sistem Pengurusan Banjir (FMS)

Sesi Penyerahan Pusat Kawalan Banjir Kemaman (KCC) dan Sistem Pengurusan Banjir (FMS) di bawah inisiatif Komuniti Pintar kepada Pejabat Daerah Dan Tanah Kemaman (PDTK) Antara Puan Nor Akmar Shah Minan selaku Ketua Bahagian Komuniti Digital Dan Koordinasi Program, MCMC dengan YBrs. Tuan Haji Mohd Zahari Md Azahar selaku Pegawai Daerah Kemaman.
 
    IMG_5705.JPG
Rajah:  Penyerahan KCC dan FMS disaksikan oleh pegawai-pegawai Pejabat Daerah Kemaman, MCMC, Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman, TM, Perpustakaan Awam Daerah Kemaman, Institut Kemahiran Belia Negara Kemaman, Hospital Kemaman dan agensi-agensi lain yang telibat secara langsung dan tidak langsung.